CentarNekretnina je del skupine Alma Media

Pravila in pogoji uporabe

1. člen - Uvod

Stran CentarNekretnina (CenterNepremičnin) (v nadaljevanju: CentarNekretnina) je v lasti podjetja Tau on-line d.o.o. (v nadaljevanju: Tau on-line). Za uporabo strani CentarNekretnina veljajo tukaj navedena Pravila in pogoji uporabe ter vsi ustrezni veljavni zakoni. CentarNekretnina si pridržuje pravico do spremembe Pravil in pogojev uporabe kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila. Spremembe začnejo veljati s trenutkom objave.

2. člen - Uporaba in zaščita podatkov

Pri uporabi CentarNekretnina ste dolžni zagotoviti popolnost, resničnost in točnost podatkov, ki jih posredujete. CentarNekretnina varuje zasebnost osebnih podatkov oglaševalca v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, le-ti pa bodo uporabljeni samo za vzpostavitev stika med oglaševalcem in uporabnikom. Z uporabo CentarNekretnina soglašate, da so podatki/informacije, ki ste jih posredovali, dostopni/-e na vpogled vsem, ki so zanje zainteresirani v skladu s temi Pravili in pogoji uporabe. Oglaševalec soglaša, da CentarNekretnina uporabi njegov elektronski naslov za pošiljanje obvestil o statusu posredovanega oglasa, za pošiljanje računa za morebitno uporabo naprednih uslug in drugih vrst obvestil, povezanih z oglasom, ki jih je oglaševalec posredoval, ali s samim oglaševanjem.

3. člen - Zaščita avtorskih pravic

Podatki na CentarNekretnina.net so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah. Avtorske pravice, ki se nanašajo na CentarNekretnina.net, zajemajo besedila, njihovo oblikovanje, slikovne vsebine in druge grafične prikaze, ki pripadajo CentarNekretnina, ter dovoljenje ponudnika usluge in/ali oglaševalca. Podatki se lahko uporabljajo samo na način, ki je predviden s temi Pravili in pogoji uporabe. Z uporabo podatkov v druge namene, kot tudi s kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podatkov brez privolitve, kršite Zakon o avtorskih pravicah ter ste podvrženi sankcijam. CenterNekretnina ne prevzema odgovornosti in/ali sodelovanja v morebitnih sporih zaradi kršitev avtorskih pravic oglaševalca na CentarNekretnina.net.

4. člen - Izključitev iz uporabe, nadomestilo škode

CentarNekretnina si pridržuje pravico, da iz nadaljnje uporabe strani izključi uporabnika, ki na kakršenkoli način krši Pravila in pogoje uporabe, na kakršenkoli način žali oglaševalca in uporabnika. CentarNekretnina si pridržuje pravico, da iz nadaljnje uporabe strani izključi uporabnika, ki zlorablja objavljene podatke ali na kakršenkoli način nepooblaščeno uporablja CentarNekretnina, še posebej v smislu:
 • kopiranja vsebine, ki je objavljena na CentarNekretnina, in objave v katerem drugem oglaševalskem mediju
 • lobiranja oglaševalca CentarNekretnina za oglaševanje na podobnih straneh ali v drugih medijih oglaševanja tako, da jih na kakršenkoli način kontaktira in jim ponuja svoje usluge. CentarNekretnina lahko ob izključitvi takšnega uporabnika zahteva nadomestilo za nastalo škodo ali izgubo dobička.


5. člen - Jamstvo

CentarNekretnina ne jamči:
 • za točnost, popolnost in resničnost oglasov oz. besedila v njih, kot tudi ne za kakovost, varnost in legalnost ponujenih izdelkov ter uslug
 • za pristojnost druge strani pri sklepanju sporazuma, pravilnost, popolnost in točnost osebnih podatkov oglaševalca, ki jih je le-ta uporabljal na ustrezen način pri poslovanju
 • da na straneh ne bo napak in/ali da bodo strani delovale neprekinjeno v vsakem trenutku
 • da bo tretja stran ves čas legalno uporabljala strani CentarNekretnina.


6. člen - Odgovornost

CentarNekretnina.net ne prevzema do največje možne mere, dovoljene z zakonom, odgovornosti za kakršnokoli škodo, izgubo ali poškodbo, ki lahko nastane neposredno ali posredno zaradi:
 • uporabe strani CentarNekretnina.net
 • uporabe strani, na katere vodijo povezave s strani CentarNekretnina.net
 • informacij na strani CentarNekretnina.net
 • postopkov, ki so ali niso narejeni v zvezi z informacijami na strani CentarNekretnina.net
 • uporabe, nemožnosti uporabe ali zlorabe katerekoli izmed zgoraj navedenih strani.
CentarNekretnina.net ne more prevzeti nikakršne odgovornosti za katerokoli vsebino, predstavljeno na straneh tretjih oseb in do katerih je možen občasen dostop. Kakršnegakoli takšnega pristopa se ne da tolmačiti v smislu predstavljanja zveze s CentarNekretnina.net ali podpiranja takšnih strani s strani CentarNekretnina.net. CentarNekretnina lahko vsebuje povezave na druge strani, vendar ne odgovarja za usluge ali izdelke, do katerih se je prišlo s pomočjo CentarNekretnina.net na ta način.

7. člen - Oglas

Pri posredovanju oglasa na CentarNekretnina oglaševalec dodeljuje CentarNekretnina pravico, da pošilja informacije, ki se nanašajo na izdelek. Strogo je prepovedano posredovanje oglasov na CentarNekretnina na kakršenkoli drug način kot na ta, predviden s strani CentarNekretnina. CentarNekretnina stori vse, da lahko svojim uporabnikom ponudi kakovostno uslugo, zaradi česar si pridržuje pravico, da ureja, spreminja ali izbriše vse oglase,ki ne zadovoljujejo tega kriterija, še posebej v naslednjih primerih:
 • kadar je oglas posredovan v napačno rubriko
 • kadar so izdelek, opis in/ali cena v oglasu neveljavni in/ali nepopolni
 • kadar izdelek in/ali oglaševalec krši avtorske pravice in/ali druge pravice intelektualne lastnine
 • kadar lahko izdelek povzroči škodo in/ali na kakršenkoli način prekrši intelektualno lastnino nekoga drugega
 • kadar lahko izdelek povzroči diskriminacijske aspekte ali po hrvaškem zakonu nedovoljene in prepovedane materiale
 • kadar en oglas vsebuje več izdelkov ali uslug
 • kadar je oglas v kakršnemkoli smislu žaljiv do CentarNekretnina
 • kadar je oglas sumljiv v smislu oglaševanja ukradenega ali ilegalnega blaga
 • kadar je namen oglasa promovirati podjetje, neposredno ali posredno
 • če gre za dvojni oglas (identičen oglas, ki je objavljen večkrat, oglaševanje iste nepremičnine pod spremenjenimi pogoji, kot je cena m2 ...)
 • kadar oglas na kakršenkoli način kvari kakovost vsebine.


8. člen - Količina aktivnih oglasov

Fizična oseba ima lahko aktivirana do 2 oglasa.

Pravne osebe (agencije za promet z nepremičninami), ki imajo aktivno Standardno članstvo, imajo lahko aktiviranih do 30 oglasov.

Pravne osebe (agencije za promet z nepremičninami), ki imajo aktivno Premium članstvo, imajo lahko aktiviranih do 150 oglasov.

9. člen - Sodna pristojnost

Za vse zahteve in spore, ki izhajajo iz uporabe predmetnih materialov, je stvarno pristojno sodišče v Zagrebu.V Zagrebu, februar 2007

Pogoji in vsebina te strani so podvrženi avtorskim pravicam. Tau on-line d.o.o. Vse pravice pridržane.