CentarNekretnina je dio Alma Media grupe

Pravila i uvjeti korištenja

Članak 1. UvodStranica CentarNekretnina (u daljnjem tekstu: CentarNekretnina) u vlasništvu je tvrtke Tau on-line d.o.o. (u daljnjem tekstu: Tau on-line). Za vrijeme korištenja CentarNekretnina, primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. CentarNekretnina zadržava pravo promjene ovih Pravila i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave.Članak 2. Uporaba i zaštita podatakaPri korištenju CentarNekretnina, dužni ste osigurati potpunost, istinitost i točnost podataka koje dajete. CentarNekretnina čini sve kako bi zaštitio privatnost osobnih podataka oglašivača u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka, te će oni biti korišteni samo u svrhu spajanja oglašivača i korisnika. Korištenjem CentarNekretnina suglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresirani, sukladno ovim Pravilima i uvjetima korištenja. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu CentarNekretnina upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu predanog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas koji je oglašivač predao ili uz samo oglašavanje.Članak 3. Zaštita autorskih pravaPodaci na CentarNekretnina.net su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Autorska prava koja se odnose na CentarNekretnina.net uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje i druge grafičke prikaze koji pripadaju CentarNekretnina te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilima i uvjetima korištenja. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu te podliježete sankcijama. CentarNekretnina.net se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na CentarNekretnina.net.Članak 4. Isključenje iz uporabe, naknada šteteIsključenje iz uporabe, naknada štete CentarNekretnina zadržava pravo da iz daljnje uporabe stranica isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika. CentarNekretnina zadržava pravo da iz daljnje uporabe stranica isključi onog korisnika koji zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi CentarNekretnina, a osobito u smislu:
 • kopiranja sadržaja objavljenog na CentarNekretnina i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
 • lobiranja oglašivača CentarNekretnina na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge CentarNekretnina, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.
Članak 5. JamstvoCentarNekretnina ne jamči:
 • točnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
 • nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
 • da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku
 • da će treća strana legalno koristiti stranice CentarNekretnina cijelo vrijeme.
Članak 6. OdgovornostCentarNekretnina.net se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili ozljede koji mogu nastati izravno ili posredno zbog:
 • korištenja stranice CentarNekretnina.net
 • korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice CentarNekretnina.net
 • informacija na stranici CentarNekretnina.net
 • postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici CentarNekretnina.net
 • uporabe, nemogućnosti uporabe ili zlouporabe bilo koje od gore navedenih stranica.
CentarNekretnina.net ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s CentarNekretnina.net, niti podupiranja takvih stranica od strane CentarNekretnina.net. CentarNekretnina može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću CentarNekretnina.net na taj način.Članak 7. OglasKod predavanja oglasa na CentarNekretnina, oglašivač dodjeljuje CentarNekretnina pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na CentarNekretnina na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane CentarNekretnina. CentarNekretnina ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše sve oglase koji ne udovoljavaju tom kriteriju, a posebno u sljedećim slučajevima.
 • kada je oglas predan u krivu rubriku
 • kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
 • kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
 • kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog
 • kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili po hrvatskom zakonu nedopuštene i zabranjene materijale
 • kada jedan oglas sadrži više proizvoda ili usluga
 • kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema CentarNekretnina
 • kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
 • kada je cilj oglasa promovirati poduzeće, direktno ili indirektno
 • ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje iste nekretnine samo pod izmijenjenim uvjetima, npr. cijena, m2,...)
 • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
Članak 8. Količina aktivnih oglasaFizička osoba može postaviti neograničen broj oglasa.

Pravne osobe (agencije za promet nekretninama) koje imaju aktivno Basic članstvo mogu imati aktivirano do 15 oglasa.

Pravne osobe (agencije za promet nekretninama) koje imaju aktivno Standardno članstvo mogu imati aktivirano do 40 oglasa.

Pravne osobe (agencije za promet nekretninama) koje imaju aktivno Napredno članstvo mogu imati aktivirano do 150 oglasa.

Pravne osobe (agencije za promet nekretninama) koje imaju aktivno Premium članstvo mogu imati aktiviran neogranicen broj oglasa.

Članak 9. Sudska nadležnostZa sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Zagrebu.U Zagrebu, veljača 2007.

Ovi uvjeti i sadržaj ove stranice podliježu autorskom pravu. Tau on-line d.o.o. Sva prava pridržana.