CentarNekretnina je dio Alma Media grupe

PITAJTE URBANISTE

24.03.2009

Površina tlocrtne projekcije građevine

Poštovani Urbanisti,
planiram graditi u općini Sv. Lovreč. U prostornom planu piše 'površina tlocrtne projekcije građevine' koja je definirana kao površina dobivena vertikalnom projekcijom zatvorenih nadzemnih prostora građevine. Ta je površina za obiteljske kuće limitirana na max. 150 m², bez obzira na izgrađenost parcele u postotku (30%). Molimo vas da nam pojasnite ove pojmove, a posebno 'površina tlocrtne projekcije građevine' koja je nejasna. Da li se u njih ubrajaju i npr. verande, loggie, nenatkriveni balkoni i sl. negrijani prostori?

Poštovani!

U GUP-u, UPU-u i ostalim prostornim planovima, maksimalna površina i visina kuće ograničava se na različite načine, ali najčešće kroz izgrađenost građevne čestice i koeficijent iskoristivosti. Izgrađenost građevne čestice često je definirana postotkom, tj. dozvoljava se maksimalna izgradnja 30%, 40%, 50 % ili 60% čestice.

Ovi postotci su vrlo važni, i moraju se poštovati prilikom izrade idejnog i glavnog projekta, a ne smiju se mijenjati povećanjem kuće tijekom gradnje. Nadalje, prevelika izgrađenost je jedan od osnovnih razloga zbog kojih nadležni ured odbija zahtjev za lokacijsku dozvolu.

Izgrađenost građevne čestice u stvari je tzv. zemljište pod građevinom. Što to znači? Zakonski, to je definirano Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova iz 1998. koji navodi da je „zemljište pod građevinom - vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu česticu“. U Vašem slučaju, to bi značilo da se u tu površinu zbrajaju loggie, ali ne i verande, nenatkriveni balkoni i sl.

Međutim, isti taj Pravilnik dobiva svoje izmjene i dopune 2004. u kojem uvjeti postaju nešto nepovoljniji. Zemljište pod građevinom definira se kao „vertikalnu projekciju svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže“. Dakle, pod izgrađenost se računa cijela kuća ili zgrada, i to sa svim svojim loggiama, terasama, konzolnim istacima, volumenima koji izlaze iz gabarita, erkerima, verandama, zimskim vrtovima... Jedina iznimka su balkoni.

Po Prostornom planu uređenja općine Sv. Lovreč, u području koje je određeno za obiteljske kuće, maksimalna izgrađenost određena je sa 30 %, ali i sa 150 m². To osigurava da će se na tom području doista i graditi obiteljske kuće, a ne 'povećane obiteljske kuće', urbane vile sa više stanova i sl.

Na primjer, za veličinu čestice od 1000 m², 30% čestice bilo bi 300 m², što bi uz dozvoljenu visinu bila građevina veličine manje stambene zgrade, a to je nešto što se pokušava spriječiti.

Obratite nam se za stručno savjetovanje
Naš tim stručnjaka za Vas procjenjuje mogućnosti Vašeg zemljišta, izrađuje projektnu dokumentaciju, ishodi dozvole za gradnju, savjetuje Vas i zastupa. Ako ne znate gdje početi, započnite s nama.
Zona sto d.o.o.
Petrićeva br. 4
mob. 091 170 017 0
10 000 Zagreb
Tel: 01/4804-321
Fax: 01/4812-708
www.urbanizam.hr
info@urbanizam.hr


Ocjena:
3
Komentiraj Pošalji prijatelju Ispiši

Povezani članci