CentarNekretnina je dio Alma Media grupe

Prodaja nekretnine: Zadar, Gazenica, poslovni objekt, 2000.00m2

Informacije o oglašivaču

Pošalji upit oglašivaču

Opće informacije

Opis:

Zadar, Gazenica, poslovni objekt, 2000.00m2 - ZADAR – GAŽENICA, VRHUNSKA LOKACIJA, POVOLJNA PONUDA: Prodaje se vrlo atraktivna nekretnina na vrhunskoj lokaciji!
Radi se o modernoj poslovnoj zgradi koja se sastoji od podruma, prizemlja i kata ukupne neto površine cca 2.000m2 na zemljištu veli?ine cca 5.000m2.
Nekretnina se nalazi na krizanju Jadranske magistrale i Ul. Kraljice Jelene koja vodi direktno u bududi, novi pomorski terminal luke GaZenica koja je udaljena cca 500m.
Predvi?a se da ce Zadar postati najveca luka na našem dijelu obale. Nekretnina je udaljena cca 300m od priklju?ka na auto-cestu A1, tkz. „Kalmetina“.
Nekretnina je obuhvadena urbanisti?kim planom ure?enja zone „Gaženica“ u kome je definirana gospodarska namjena – mješovita i to pretežito proizvodno – trgova?ka (mogude je registrirati sve vrste djelatnosti).
Ispred zgrade je ure?en park/zelena površina i parking prostor za 80-100 vozila, a od toga je 40-tak natkriveno. Teren je kompletno ogra?en kvalitetnom metalnom konstrukcijom visine 200cm (po uvjetima za bescarinsko skladište „tipa D“). Odli?no je osvjetljen vlastitom rasvjetom. Kao posebnost isti?emo betonsku konstrukciju za jumbo- plakate visine 9,5m.
Kompletna dokumetacija za gra?evinu je uredna (svi arhitektonski i izvedbeni projekti, lokacijska, gra?evinska i uporabna dozvola). Po projektu i statici moguda je izgradnja još 2 kata. Zgrada je izgra?ena od visoko kvalitetnih materijala, kao armirano – betonska skeletna konstrukcija (sistem stupova i greda, nema nosivih zidova) koja omoguduje razne preinake unutarnjeg prostora. Sada postoji 9 sanitarnih ?ovorova i grijanje. Svi komunalni priklju?ci su uredni. Postoje tri telefonske linije, a na jednoj od njih telefonska centrala sa 5 izlaznih linija.
Mogudi komercijalni sadržaji ove nekretnine su :
- Sve vrste trgovina (supermarket, specijalizirani dudani, popratni sadržaji tipa kafid, fast-food, uslužne djelatnosti, mini robna kuda, itd.)
- Uredski prostori (sa i bez prijema stranaka)
- Benzinska crpka
- Turisti?ke djelatnosti (hotel, motel, bed and breakfast, konferencijske dvorane, organizacija pireva u dvorani od cca 520m2, itd.)
- Zdravstvene usluge (poliklinika, stara?ki dom, itd.)
- Sport i rekreacija (fitness centar, wellness centar, rehabilitacijski centar sa smještajem, itd.)
- Zabava (disco/nodni club, casino, kockarnica, itd

* CentarNekretnina nije u mogućnosti garantirati preciznost lokacije
Za prikaz objekata koji se nalaze u blizini nekretnine odaberite:
  • Bolnice
  • Domovi zdravlja
  • Vrtići
  • Osnovne škole
  • Srednje škole
Bilješka uz oglas koja će biti vidljiva isključivo Vama:

Kliknite ovdje kako bi zapisali bilješku uz ovaj oglas

Kreditni kalkulator

#CREDITCALCULATION
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Zadnje pogledano

Savjeti i informacije