CentarNekretnina je dio Alma Media grupe

Prodaja nekretnine: Vukovarsko-srijemska županija, u selu Strošinci, oranice, kuća, dvorište

Informacije o oglašivaču

Pošalji upit oglašivaču

Opće informacije

Dodatne informacije

Opis:

Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb, Strossmayerov trg 9 oglašava prikupljanje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Banke:

Prodaje se sljedeća nekretnina:
Vukovarsko-srijemska županija, u selu Strošinci, Braće Radića 23, slijedeće nekretnine:
- k.č.br. 190 oranica u selu, površine 2.823 m2,
- k.č.br. 991 oranica u selu, površine 1.554 m2,
- k.č.br. 1143 oranica Krčevine površine 6.880 m2 upisane u z.k.ul. 51, k.o. Strošinci i
- k.č.br. 192 kuća, dvorište i oranica površine 2.590 m2 upisana u z.k.ul. 620, k.o. Strošinci kod Općinskog suda u Županji za cijenu u ukupnom iznosu: 390.000,00 kn (slovima: tristodevedesettisuća kuna).


Ponuda mora sadržavati: visinu ponuđene cijene, ponuđeni način, rokove i osiguranje plaćanja, podatke o ponuditelju te dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu 5% (pet posto) od početne cijene.

Porez na promet nekretnina i troškove uknjižbe snosi kupac.

Ponuda se vrši prema načelu ''viđeno-kupljeno'' što isključuje naknadne prigovore kupca. Ponuditelj čije će ponuda biti prihvaćena dužan je u roku od 15 dana od primitka obavijesti o prihvaćanju ponude sklopiti kopoprodajni ugovor s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak.

Ponuda se dostavlja poštom ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici na adresu: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Direkcija nabave i općih poslova, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb sa naznakom „PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE“.

Svi ponuditelji biti će obaviješteni o donesenoj odluci u pogledu njihove ponude.

HBOR ima pravo temeljem ocjene povoljnosti ponude (cijena, način plaćanja, jamstvo-osiguranje plaćanja, bonitet ponuditelja) prihvatiti ili odbiti svaku ponudu.

Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti na tel. 01/4597 902 ili 01/4591 788 te pogledati na Internet portalu http://www.centarnekretnina.net/Hrvatska-banka-za-obnovu-i-razvitak

* CentarNekretnina nije u mogućnosti garantirati preciznost lokacije
Za prikaz objekata koji se nalaze u blizini nekretnine odaberite:
  • Bolnice
  • Domovi zdravlja
  • Vrtići
  • Osnovne škole
  • Srednje škole
Bilješka uz oglas koja će biti vidljiva isključivo Vama:

Kliknite ovdje kako bi zapisali bilješku uz ovaj oglas

Kreditni kalkulator

#CREDITCALCULATION
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.

Zadnje pogledano

Savjeti i informacije